Rrjetet Sociale

Here you can see Online the 40 best films, selected from 400 international films. Be sure to mark your favorites, so nights at home can be just as amazing as going to the movies. Remember, on 28.,29. and 30 September 2020 the links in the “watch movie” section will be published where you can watch the movies for each day according to the 3-day program.

The films will be online until 04 October 2020

Këtu janë 40 filmat më të mirë që do të shfaqen Online, të përzgjedhur në mesin e 400 filmave konkurues nga e gjithë bota,. Sigurohuni që të shënoni të preferuarit tuaj, kështu që netët në shtëpi mund të jenë po aq të mahnitshme sa dalja në Kinema. Mos harroni, më 28.29.30 Shator 2020 do të publikohen  linkat në butonin “wathch film” ku mund ti shikoni filmat për secilën ditë sipas programit 3 ditorë.

Filmat do të jenë online deri më datë 04 Tetor 2020