Rrjetet Sociale

Hyrie Veliu-Translator “Art Without Limit International Film Festval”

Hyrije  Veliu,  ka   pëfunduar  studimet   në  degën   Gjuhë, letërsi  shqipe  në  Fakultetin  Filologjik  në  Universitetit  të  Prishtinës  ,, Hasan  Prishtina’’.  Po  ashtu  ka   specializuar  në  programin  IEP  në  Universitetin   e  Indianës  – Shtetet   e  Bashkuara  të  Amerikës.Punon  si  mësimdhënëse  e gjuhës  shqipe  dhe  gjuhës  angleze  në  shkollën  ,, The  Cembridge  School’’  në  Prishtinë.                                                                                

 Ka  qenë  oficere  në  TMK  (Trupat  Mbrojtëse  të  Kosovës). Ishte  gazetare  e  gazetës  ditore  ,,Bota  e  Re’’. Gazetare  e  radiostacionin  ,, Zëri  i  Kosovës’’.                                                                                             

Ka  qenë  korrespodente e  Ushtrisë  Çlirimtare  të  Kosovës  për  Televizionin e  Shqiprisë, për  radiostacinin  ,,  Kosova  e  Lirë’’  dhe  gaazetën  ,, Kosova  Press’’.  Ka  realizuar  filmin  dokumeentar  për   Betejën  e  Kosharës   dhe  filmin  dokumentar  për  heroin  kombëtar  Adrian  Krasniqi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *