Rrjetet Sociale

100 METRI QUADRI” short film, Italy

100 METRI QUADRI” short film, Italy

Directed by:
Giulia Di Battista
Producer;
Elena Cotta
Është film i shkurtër, i cili do të shfaqet në programin tonë në edicionin e parë të “Art Without Limit International Film Festival” 2020
It is a short fiction film, which will be screened in our program, the first edition of “Art WIthout Limit International Film Festival” 2020
Sinopsisi;
Agnese dhe Joanna janë dy gra “të palëvizshme”, të pafuqishme para gjendjes së tyre. Agnese, e mbërthyer në funksionet motorike dhe e paaftë të flasë, jeton në dhomën e gjumit të saj të rrethuar nga kujtimet. Joana, e cila erdhi nga Rusia me ëndrrën për një jetë më të mirë, punon si kujdestare. Pavarësisht nga bashkëjetesa e detyruar, të dy jetojnë si të huaj, por një ngjarje e papritur do të prishë ekuilibrin e tyre të brishtë …

Synopsis:
Agnese and Joanna are two “immobile” women, powerless in front of their condition. Agnese, stuck in motor functions and unable to speak, lives in her bedroom surrounded by memories. Joanna, who came from Russia with the dream of a better life, works as a caregiver. Despite the forced cohabitation, the two live like strangers, but an unexpected event will break their fragile balance…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *