Rrjetet Sociale

“After Winter” Documentary / Canada

After Winter

Canada, 2018
Documentary – 15:00

 Synopsis

Diagnosed in Canada as a teenager, Quentin is proof that with the right treatment, there’s hope for people living with schizophrenia. Family, friends and the right treatment all play an important role in helping him manage symptoms, prevent relapse, and overcome some of schizophrenia’s biggest challenges.

Sinopsisi

Diagnostikuar në Kanada si adoleshent, Quentin është provë se me trajtimin e duhur ka shpresë për njerëzit që jetojnë me skizofreni. Familja, miqtë dhe trajtimi i drejtë, të gjithë luajnë një rol të rëndësishëm për ta ndihmuar atë të menaxhojë simptomat, të parandalojë rikthimin e tyre, dhe të kaloj disa prej sfidave më të mëdha të skizofrenisë.

 Director
Nimisha Mukerji

Producer
Nimisha Mukerji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *