Rrjetet Sociale

“Back on their feet – Prosthetics Mission in Nepal” Documentary – 1:38/ Nepal / UK /


Back on their feet – Prosthetics Mission in Nepal

Nepal / UK / Indonesia 2015

Documentary – 1:38

 Synopsis

After the major earthquake in Nepal many people in remote villages have been suffering severe injuries, often leading to amputations. The charity “Acts of Kindness Collective” brings in doctors and specialists to support village people with prosthetics to help them walk again.

Sinopsis

Pas tërmetit të madh në Nepal kanë qenë shumë njerëz në fshatra të largëta duke pësuar dëmtime të rënda, duke çuar shpesh në amputime. Bamirësia “Aktet e Mirësisë kolektive”sjell mjekë dhe specialistë për të mbështetur njerëzit e fshatit me proteza për t’i ndihmuar ata të ecin përsëri.

Director
Justin Cava-Jones

Producer
Act of Kindness Collective

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *