Rrjetet Sociale

“Building 50 homes in Melamchi” Documentary – 4:23/ Nepal / UK / Indonesia

Building 50 homes in Melamchi

Nepal / UK / Indonesia 2016

Documentary – 4:23

 Synopsis

The major earthquake 2015 in Nepal had a devastating impact especially on remote village areas. Many people lost their family members, houses were destroyed. Salina, a young mother describes the events in her life to a group of volunteers who try to restore the living conditions in her village.

Sinopsis

Tërmeti i madh 2015 në Nepal kishte një ndikim shkatërrues sidomos në zonat e fshatit me larg. Shumë njerëz humbën anëtarët e familjes së tyre, shtëpitë u shkatërruan. Salina, një nënë e re përshkruan ngjarjet në jetën e saj për një grup vullnetarësh të cilët përpiqen të rivendosin kushtet e jetesës në fshatin e saj.

Director
Justin Cava-Jones

Producer
Act of Kindness Collective

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *