Rrjetet Sociale

“Clear sky” Drama/fiction – 9:17/ Greece, 2019

Clear Sky

Greece, 2019 / Drama/fiction – 9:17

Synopsis
In a primary school in Athens, Greece, three
students, a student on the autism spectrum,
a student with ADHD and a refugee are
struggling against stereotypes. Can their
teachers increase the space they think their
students deserve by defying the restraints
and boundaries of daily life.

Siposis
Në një shkollë fillore në Athinë, Greqi, tre
nxënës, një nxënës me autizëm spektrum,
një nxënës me ADHD dhe një refugjat
luftojnë kundër stereotipave. A munden
mësuesit e tyre të rrisin hapësirën që ata
mendojnë se e meritojnë nxënësit e tyre
duke sfiduar kufizimet dhe kufijtë e jetës së
përditshme.
Evi
Andriana Andreovits
Eliza
Vasiliki Sarantopoulou
Asimina
Dimitra Mpasiou
Principal
Petros Apostolopoulos
Psychologist
Elli Dadira
Teacher
Eirini Christidi
Director
Vaso Sidiropoulou
Lefteris Rampazis
Writer
Vaso Sidiropoulou
Producer
Aris Antivachis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *