Rrjetet Sociale

Daniel Edmondson

Daniel Edmondson / United States of America
Member of jury in “Art Without Limit International Film Festival”

Daniel Edmondson lives in Minneapolis, Mn. USA. He is a Bi-lateral below knee amputee.
Daniel is an artist and created the Adaptive Skate Coloring Book, which features athletes with disabilities. He regularly volunteers with local non-profit organizations as a sports coach and event organizer.
He is an adaptive athlete, competing in skateboarding, snowboarding and wakesurfing.

 

 

Daniel Edmondson / SHBA
Anëtar i jurisë në “Art Without Limit International Film Festival”

Daniel Edmondson jeton në Minneapolis, Mn. SHBA. Ai ka të amputuara të dyja këmbët poshtë gjurit. Daniel është një artist i cili krijoi librin “Adaptive Skate Coloring”i cili përmban atletë me aftësi të kufizuara. Ai rregullisht është vullnetar në organizata të ndryshme lokale jofitimprurëse si një trajner sportiv dhe organizator i ngjarjeve.
Ai është një atlet adaptues, duke garuar në skateboard, snowboard dhe surfing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *