Rrjetet Sociale

“Delivery Boy” short film, Brasil

Delivery Boy

Brazil, 2016 / Drama/fiction – 15:00


Synopsis
Gustavo is a young autistic delivery boy at his uncle’s drugstore. He accomplishes
his day-to-day activities methodically until he sees a girl riding a bike. After this
moment, his life changes completely and his main focus becomes pursuing this new
passion.

Sinopsis
Gustavo është një djalë i ri i lindur me autizëm i cili punon në farmacinë e xhaxhait të
tij. Ai realizon aktivitetet e tij të përditshme në mënyrë metodike derisa nje dite sheh
një vajzë duke levizur me biçikletë. Pas këtij momenti, jeta e tij ndryshon plotësisht
dhe fokusi i tij kryesor bëhet ndjekja e këtij pasioni të ri.

Cast
Jorge Hissa
Roberto Frota
Anna Julia Leite
Director
Vinicius Saramago
Writer
Vinicius Saramago
Producer
Renato Tórtora
Janaína Dórea
Vinicius Saramago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *