Rrjetet Sociale

“ETHNOPHOBIA” short animation film, Albania, Greece

Ethnophobia

Albania / Greece, 2016 / Animation film – 1:48

Synopsis
Survival, clash and symbiosis go side by side; all accompanied by bursts of joy and
pain as a result of man’s internal need to find and exaggerate differences when
similarities are obviously greater.

Sinopsis
Mbijetesa, përplasja dhe simbioza shkojnë krah për krah; të gjitha të shoqëruara nga
shpërthime gëzimi dhe dhimbje si rezultat i nevojës së brendshme të njeriut për të
gjetur dhe ekzagjeruar dallime kur ngjashmëritë dukshëm janë më të mëdha.

Director
Joan Zhonga
Producer
Irida Zhonga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *