Rrjetet Sociale

“Faces & Figures” Documentary – 26:00/ France

Faces & Figures

France, 2016 / Documentary – 26:00

Synopsis
Faces, Figures is a documentary film, a singular artistic adventure conducted by
Créatures Company for several months with a group of adults with disabilities.
Together, they build puppets that serve as guardians of secrets and golems that
must be tamed and handled with care before they encounter strangers in public
spaces throughout the city. The question of the look is at the heart of the project:
looks that we give ourselves, looks from the eyes of others, looks of difference or
indifference, the look of the camera and, beyond it, the look of the viewer.

Sinopsis
Faces, Figures është një film dokumentar, një aventurë artistike e realizuar nga
Kompania Créatures për disa muaj me një grup të rriturish me aftësi të kufizuara. Së
bashku, ata ndërtojnë kukulla që shërbejnë si roje të sekreteve dhe golemave që
duhet të zbuten dhe trajtohen me kujdes para se të hasin të huaj në public hapësira
në të gjithë qytetin. Çështja e vështrimit është në zemër të projektit: vështrime që i
japim vetes, vështrime nga sytë e të tjerëve, vështrime ndryshimesh ose indiferenca,
pamja e kamerës dhe, përtej saj, pamja e shikuesit.

Director
Hubert Jégat
Yohan Vioux
Producer
Créatures Compagnie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *