Rrjetet Sociale

“Hospice of Santa Barbara – Manuel’s Story” Documentary – 10:00/ USA

Hospice of Santa Barbara – Manuel’s Story

USA, 2019 / Documentary – 10:00

Synopsis
A story of loss, illness and struggle of perseverance. This is the story of the
passionate musician Manuel Figueroa. After his wife tragically lost her battle against
cancer, he was diagnosed with stage 4 lymphoma, with a rather poor perspective.
The Hospice of Santa Barbara and his family members took care of him during this
utmost critical time, when no one even dared to predict the positive outcome of all
those therapies – which it finally was. Manuel could go back to his music, performing
with family and friends.

Sinopsis
Një histori e humbjes, sëmundjes dhe luftës së këmbënguljes. Kjo është historia e
një muzikanti të pasionuar Manuel Figueroa. Pasi gruaja e tij humbi tragjikisht
betejën kundër kancerit, ai u diagnostikua me limfoma të fazës 4, me një perspektivë
mjaft të dobët. Hospice i Santa Barbara dhe anëtarët e familjes së tij u kujdesën për
të gjatë kësaj kohe të madhe kritike, kur askush nuk guxoi as të parashikonte
rezultatin pozitiv të të gjithëve ato terapi – që më në fund ishte. Manuel mund t’i
kthehej muzikës së tij, duke performuar me familjen dhe miqtë.

Director
Greg Kroes
Producer
Greg Kroes
Mountain View Films

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *