Rrjetet Sociale

“Lift to the World” short documentary film, Poland

Lift to the World

Poland, 2018
Documentary – 9:55

Synopsis
”Lift to the World” is a short documentary about a woman, who is unable to leave her
four walls, and begins to develop her passion. Painting the images of saints gives her
hope for meeting the world.

Sinopsis
”Lift to the World ” është një dokumentar i shkurtër për nje grua e cila nuk është në
gjendje të lërë katër muret e saj dhe fillon të zhvillojë pasionin e saj. Pikturimi i
imazheve të shenjtorëve i jep shpresë asaj për të takuar botën.

Director
Wawrzyniec Turowski
Writer
Wawrzyniec Turowski
Producer
Wawrzyniec Turowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *