Rrjetet Sociale

“Look Beyond Appearances” Documentary – 8:20/ Turkey

Look Beyond Appearances

Turkey, 2015 / Documentary – 8:20

Synopsis
“If dreams were supposed to be chased by running, we would have been stuck in
same start point” Papa President Ricky.
Despite all the difficulties of polio paralysis, Ricky Likabu and his other polio musician
friends, have never given up their passion for years and managed to spread their
music worldwide. The music band Staff Benda Bilili, which means “Look Beyond
Appearances” was formed by Ricky Likabu in 1997, who has polio (Infantile
Paralysis), in Congo, Kinshasa.
The band is a success story of their passion for music which made their dreams
come true and continue to inspire other people with polio all around the world.

Sinopsis
“Nëse ëndrrat do të ndiqeshin duke u ngutur, ne do të ishim bllokuar te e njëjta pikë
fillestare “Papa President Ricky.
Pavarësisht nga të gjitha vështirësitë nga paraliza e poliomelitit, Ricky Likabu dhe
shoket e tij muzikant gjithastu me paralize, kurrë nuk kanë hequr dorë nga pasioni i
tyre për vite me radhë dhe ia kanë dalë të përhapin muzikën e tyre në të gjithë botën.
Bendi muzikor Staff Benda Bilili, që do të thotë “Shikoni Përtej Shfaqjeve “u formua
nga Ricky Likabu në 1997, i cili ka poliomelit (Infantile)Paraliza), në Kongo, Kinshasa.
Bendi është një histori suksesi e pasionit të tyre për muzikën e cila iu a bëri ëndrrat e
vërteta dhe vazhdojnë të frymëzojnë njerëz të tjerë me poliomielit në të gjithë botën.

Director
Dervin Usta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *