Rrjetet Sociale

“Match” Documentary – 6:00/ France

Match

France, 2018 / Documentary – 6:00

Synopsis

Gregory is in a wheelchair since he fell off a roof. In training for a new career, he
seemed to be on the right track, but for the past few weeks, his behaviour has
become alarming…

Sinopsis
Gregori është në karrocë që kur kishte rënë nga një çati. Në trajnim për një karrierë
të re, ai dukej se ishte në rrugën e duhur, por pas disa javësh, sjellja e tij bëhet
alarmante…

Gregory
Clément Jolly
Physio
Marion Denivan
Director
Vincent Hazard
Writer
Vincent Hazard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *