Rrjetet Sociale

“Martin” Documentary – 9:20/ Ireland

Martin

Ireland, 2017 / Documentary – 9:20

Synopsis
Martin has not slept in a bed for many years. He doesn’t consider himself homeless.
He is one of the most content and happiest individuals I have ever met. This short
documentary explores the development of our relationship over the last few years but
more importantly the search for happiness and what it means to different people.

Sinopsis
Martin nuk ka fjetur në shtrat për shumë vite. Ai nuk e konsideron veten të pastrehë.
Ai është një nga individët më të kënaqur dhe më të lumtur që kam takuar ndonjëherë.
Ky dokumentar i shkurtër eksploron zhvillimin e marrëdhënieve tona gjatë viteve të
fundit por më e rëndësishmja është kërkimi i lumturisë dhe çfarë do të thotë kjo për
njerëz të ndryshëm.

Director
Donal Moloney
Writer
Patricia Murphy
Cinematography
Donal Moloney
Producer
Donal Moloney

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *