Rrjetet Sociale

“One Piece of the Puzzle” short doc film, United Kingdom

One Piece of the Puzzle

United Kingdom, 2019 / Documentary – 10:40

Synopsis
A ten-minute documentary showing a refreshing look on autism to push people to
rethink the misconceptions that many have prematurely shown on the disability. New
director, René Lorraine holds this topic close to home as she embarks on shedding
this different light on autism by focusing on her younger brother, Malaika. Malaika is
seven years old and is on the spectrum – “One Piece of the Puzzle” merges
observational documentary, interviews and archive footage to provide audiences with
an all rounded view of Malaika and how he has grown with his autism.

Sinopsis
Një dokumentar dhjetë minutësh që tregon një vështrim freskues të autizmit për t’i
shtyrë njerëzit të rimendojnë konceptet e gabuara që shumë kanë treguar para kohe
për aftësinë e kufizuar. Regjisori i ri, René Lorrene e mban këtë temë afër shtëpisë
ndërsa fillon të hedhë dritën e ndryshme të autizmit duke u përqëndruar te vëllai i saj
i vogël, Malaika. Malaika është shtatë vjeç dhe është në spektër – Një pjesë e Mister
bashkon dokumentarin vëzhgues, intervistat dhe pamjet arkivore për t’i siguruar
audiencës një pamje të rrumbullakosur të Malaika dhe si është rritur me autizmin e
tij.

Cast
Malaika
Lucia
Cleopatra
Director
René Lorraine
Producer
René Lorraine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *