Rrjetet Sociale

“Routine” Documentary- Kosova

 

 

 

 

Routine

Kosovo, 2017 / Documentary – 14:00

 Synopsis

After the death of Alban’s brothers in the fire that burnt down their home, the entire family suffers from a shock, mental disorder and extreme poverty. Of all family members, Alban has been affected the most by the tragedy.

Sinopsis

Pas vdekjes së vëllezërve të Albanit në zjarrin që u dogji shtëpinë, e gjithë familja vuan nga një tronditje, çrregullim mendor dhe varfëri ekstreme. Nga të gjithë anëtarët e familjes, Albani është prekur më së shumti nga tragjedia.

Director
Bekim Guri

Writer
Bekim Guri

Producer
Bekim Guri, Albina Hoti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *