Rrjetet Sociale

Sadija Klepo

 

Sadija Klepo / Bosnia & Herzegovina / Germany
Director of  the Festival  “Ballkan tage” Munich Germany

Jury member of “Art Without Limit International Film Festival”
Sadija Klepo studied journalism and political science in Sarajevo / Bosnia and Herzegovina. In 1992 she came to Germany as a refugee with three small children and three months later she founded the association “Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.”, which she has directed and developed to this day (https://www.hvmzm.de).

Together with Dr. Dieter Hüttner she designed the concept of the Munich Balkan Festival Balkantage and has been conducting the festival since the start 14 years ago (https://balkantage.org).

The selection of films for the Balkan Film Festival which are the important part of the festival is particularly important to her and over the last 14 years she has dealt with the subject and development of films from the Balkans.

Ms. Klepo has been an editor at Radio Lora Munich for the areas of migration and the Balkans for almost 20 years.

She has received several awards for her commitment including the Federal Cross of Merit of the Federal Republic of Germany on ribbon (Das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande im Jahr 2015)

 

Sadija Klepo / Bosnia & Hercegovina/ Gjermani
Drejtoreshë e Festivalit “Ballkan tage” në Munich Germany

Anëtare e jurisë në “Art Without Limit International Film Festival”

Sadija Klepo studioi gazetari dhe shkenca politike në Sarajevë / Bosnjë dhe Hercegovinë. Në vitin 1992 ajo erdhi në Gjermani si refugjate me tre fëmijë të vegjël dhe tre muaj më vonë themeloi shoqatën “Hilfe von Mensch zu Mensch eV”, të cilën ajo e ka drejtuar dhe zhvilluar deri më sot (https://www.hvmzm.de) . Së bashku me Dr. Dieter Hüttner ajo krijoi konceptin e Festivalit Ballkanik të Mynihut Balkantage dhe ka qenë duke e zhvilluar festivalin që nga fillimi 14 vjet më parë (https://balkantage.org). Përzgjedhja e filmave për Festivalin e Filmit Ballkanik që janë pjesa e rëndësishme e festivalit është veçanërisht e rëndësishme për të dhe gjatë 14 viteve të fundit ajo është marrë me temën dhe zhvillimin e filmave nga Ballkani. Zonja Klepo ka qenë redaktore në Radio Lora Mynih për zonat e migrimit dhe Ballkanin për gati 20 vjet. Ajo ka marrë disa çmime për angazhimin e saj duke përfshirë Kryqin Federal të Meritës të Republikës Federale të Gjermanisë në shirit (Das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande im Jahr 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *