Rrjetet Sociale

“Të drejta të barabarta, mundësi të barabarta për personat me nevoja të vecanta” Documentary – 10:21/ North Macedonia

“Te drejtat e barabarta ,mundësi të barabarta për personat me nevoja të vecanta”

North Macedonia, 2016

Documentary – 10:21

 Synopsis

Welfare of children with autism in Northern Macedonia, daily lessons and internships with teachers.

Sinopsi

Fëmijët me autizëm në Maqedoninë veriore, mirëqenia e tyre dhe të drejtat e barabarta për ta!

Director
Xhumadije Ibrahimi

Writer
Xhumadije Ibrahimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *