Rrjetet Sociale

Te rinjte e “Down syndrome Kosova” Documentary, 5;52/ Kosova

Të rinjtë e Down Syndrom Kosova”

Kosovo, 2019  Documentary – 5:51

 Synopsis

Young people with Down Syndrome in Kosovo who engage in various activities, also working to be equally with everyone.

Siposis

Të rinjtë me Sindromën Daun në Kosovë merren me aktivitete të ndryshme, duke punuar gjithashtu për të qenë të barabartë me të gjithë!

Director
Down Syndrome Kosova

Producer
RTK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *