Rrjetet Sociale

The Other Side – Mountain Climber” Documentary – 3:14, United Arab Emirates, 2020


The Other Side – Mountain Climber

United Arab Emirates, 2020

Documentary – 3:14

 Synopsis

Martin, a sales manager, lost one hand in a motor bike accident. However this doesn’t stop him going up. Always working on attaining physical and mental strength, Martin climbed up to the highest peaks. The series of films depict the incredible journey of different lives among the expatriate community in the UAE, which comprises the larger chunk of its total population. The films portray different stories of people who manage to find time to follow their heart and pursue their passion. Depicting “the other side” of their lives, the film explores the minds of passionate people, and their lifestyle, on how they make the right use of their time and resources to do what they really love, amidst their busy work life.

 Sinopsis

Martin, një menaxher shitjesh, humbi njërën dorë në një aksident me motoçikletë. Sidoqoftë kjo nuk e ndalon atë të ngjitet majave. Gjithmonë duke punuar në arritjen e forcës fizike dhe mendore, Martin u ngjit në majat më të larta.  Seria e filmave përshkruan udhëtimin e pabesueshem të jetëve të ndryshme midis komunitetit të mërguar në Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili përbën pjesën më të madhe të popullsisë së saj totale. Filmat përshkruajnë histori të ndryshme të njerëzve që arrijnë të gjejnë kohë për të ndjekur zemrën e tyre dhe për të ndjekur pasionin e tyre. Duke përshkruar “anën tjetër” të jetës së tyre, filmi eksploron mendjet e njerëzve të pasionuar, dhe mënyrën e jetesës së tyre, mbi mënyrën se si ata e përdorin kohën e duhur dhe resurset për të bërë atë që ata me të vërtetë duan, mes jetës së tyre të zënë me punë.

 Director
Rajeev Thottippully

Producer
Abu Dhabi Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *