Rrjetet Sociale

“The Routine” Greece

The Routine 

Greece, 2015

Drama/fiction – 26:55

 Synopsis

For some people routine is boring, for some others it is an indispensable part of their lives. Vangelis is non-verbal and considered low-functioning on the autism spectrum. Living with him is not easy. His mother tries not to change his routine, so his day runs quietly. The daily of Giannis, on the other hand, follows fast rhythms without giving him the space that he needs for compassion and empathy. In this short film, a sudden event will link our two heroes, and we recall that in accepting and fulfilling our differences, life can be much better.

 Sinopsis

Për disa njerëz rutina është e mërzitshme për disa të tjerë është pjesë thelbësore e jetës së tyre. Vangelis është jo-verbal dhe konsiderohet me funksionim të ulët në spektrin e autizmit. Të jetosh me të nuk është e lehtë. Nëna e tij përpiqet të mos ndryshojë rutinën e tij, kështu që e përditshmja e tij kalon e qetë. E përditshmja e Giannis, nga ana tjetër, ndjek ritme të shpejta pa i dhënë atij hapësirën që i nevojitet për dhembshuri dhe ndjeshmëri. Në këtë film të shkurtër, një ngjarje e papritur do të lidhë dy heronjtë tanë, dhe kujtojmë se në pranimin dhe përmbushjen e dallimeve tona, jeta mund të jetë shumë më e mirë.

Cast
Foteini Ntemiri
Takis Papamathaiou
Jason Papamathaiou

Director
Dimitris Andjus

Writer
Kalliopi villy Kotoula

Producer
Kalliopi villy Kotoula

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *