Rrjetet Sociale

“Touch of love” short doc film, Czech Republic

Touch of Love

Director
Pavel Ruzyak

Czech Republic, 2019

Documentary – 9:00

Synopsis

Film about one art lesson for a blind child. Watching one art lesson becomes a metaphorical observation about inner eyes we all have. Concentrating on one character throughout the film, the film camera tries to transfer the world of a blind girl and her inner imagination.

 

sinopsis

Film për një mësim arti për një fëmijë të verbër. Shikimi i një mësimi arti bëhet një vëzhgim metaforik për sytë e brendshëm që kemi të gjithë. Duke u përqëndruar në një personazh në të gjithë filmin, kamera e filmit përpiqet të transferojë botën e një vajze të verbër dhe asaj.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *