Rrjetet Sociale

“Wave” Drama/fiction – 13:46/ Ireland

Wave

Ireland, 2017 / Drama/fiction – 13:46

Synopsis
A man wakes from a coma speaking a
fully formed but unrecognizable
language baffling linguistic experts from
around the globe.

Sinopsis
Një burrë zgjohet nga një gjendje kome
dhe fillon të flas një gjuhë plotësisht të
formuar, por të panjohur,
ekspertë gjuhësorë nga e gjithë bota
hutohen nga kjo ngjarje!

Caspar Rubicon
TJ O’Grady Peyton
Frank
Emmet Kirwan
Leaf
Tiny James
Huldvar
Danny Kehoe
Doctor
Daniel Reardon
narrated by
Jarvis Cocker
Director
Benjamin Cleary & TJ O’Grady Peyton
Writer
Benjamin Cleary
Director of Photography
Burschi Wojnar
Producer
Rebecca Bourke
ASSEMBLY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *